فرم نظرسنجی از مشتریان

با عنایت به اینکه پیشنهادات و انتقادات شما مشتری گرامی، شرکت اصفهان دما را در ایجاد بهبود مستمر و ارائه محصول با کیفیت بهتر یاری می کند، لذا مستدعی است سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید: